Gravimetrický monitoring stavu podzemních zásobníků plynu

Co pro Vás uděláme

 • Zkontrolujeme obrys plynonosnosti podzemního zásobníku plynu
 • Zjistíme porušení nepropustnosti zásobníku plynu
 • Stanovíme směr přetečení plynu a prostor jeho druhotné akumulace
 • Zkontrolujeme zvyšování úrovně kontaktu plyn - voda

Co Vám to přinese

 • Rychle a přesně zkontrolujeme aktuální stav ve vašem podzemním zásobníku plynu.
 • Výrazně vám ušetříme náklady. Používáme technologii, která v porovnání neutron-gama karotáže v pozorovacích vrtech umožňuje získat prostorovou představu o přemístění kontaktu plyn-voda a je mnohem levnější než seismický monitoring.
 • Naše technologie je ekologicky bezpečná.

Úspěšné využití

 • Monitorování stavu ložiska ropy a plynu na nalezišti SILEIPNER a TROLL v Norském moři.
 • Hodnocení náběhové hrany vháněné vody do roponosné horniny na nalezišti ropy PRUDHOE BAY na Aljašce.
 • Monitoring zvýšeného kontaktu plyn-voda na nalezišti ropy a plynu ZAPOLJARNOJE v západní Sibiři.
 • Monitoring probíhajících procesů v ruských podzemních zásobnících plynu počátkem 80.let minulého století.