Co vám gravimetrický monitoring přinese?

 „Jen hlupák by lil kávu do hrnečku, aniž by se přesvědčil, zda není děravý.“

Vlastníci PZP snadno měří, kolik plynu do zásobníku vhánějí a kolik plynu ze zásobníku vydávají. Na základě těchto údajů a se znalosti původního objemu lze ovšem jen hodně přibližně určit momentální stav plynu v zásobníku.

Naproti tomu naše společnost dokáže zjistit nakolik – k momentu měření – odpovídá objem uskladněného plynu tomu objemu plynu, který by měl zásobník v ten okamžik obsahovat. Přitom určí zda existují důvody, kvůli kterým plyn případně ze zásobníku mizí a také řekneme kam.

Jsou tu i další výhody:

  • Zmapujeme především zda je přítomen přítok spodní vody při odběru plynu a také také zda si uskladněný plyn hledá cestu podzemím do dalších prostor.
  • S pomocí našeho způsobu měření odstraníme jednu z největších nevýhod standardního měření s pomocí monitorovacích sond, kterou je skutečnost, že při něm dochází ke zmapování jen nepatrného úseku v místě vrtu.
  • Naše metoda je rychlá, efektivní a ekologicky naprosto nezávadná.