O nás

Kdo jsme

Jsme mladá společnost. Zatím jen s jasnou vizí, vybudovanou personální strukturou, bez většího administrativního zázemí. S podnikáním v oblasti geofyziky začínáme. Přesto je náš potenciál veliký. V čele společnosti stojí PhDr. Grigory Krivitskiy, který má vědecké a teoretické zkušenosti z oboru, získané v rámci průzkumů mnoha nalezišť ropy a plynu. Pan Krivitskiy patří k průkopníkům praktické aplikace gravimetrie při monitorování plynových ložisek, velmi úspěšně použitelné i ke kontrole stavu podzemních zásobníků plynu. Svoje bohaté zkušenosti uplatňuje ve prospěch naší firmy.

Přestože jsme začínající společnost, disponujeme solidním logistickým zázemím. Máme uzavřenu smlouvu, která nám umožňuje disponovat profesionálně zdatným a praxí prověřeným personálem s nezbytným technickým vybavením. S rozvojem firmy ale počítáme s tím, že se nám podaří v relativně krátké době vyškolit svoje vlastní specialisty.

V oboru hodláme působit proto, že jsme našli prostor na trhu . Vstupujeme na něj s moderním a ekonomicky výhodným monitoringem nejenom různými látkami zaplněných podzemních dutin, jakou je například radioaktivní voda v podzemí Jáchymova, ale především podzemních zásobníků plynu. Námi nabízený způsob monitorování geologických pochodů s pomocí gravimetrie nemá podle našich zjištění nejenom v ČR konkurenci.

Jsme názoru, že nejen vlastníci podzemních zásobníků plynu, ale i jeho majitelé a spolu s nimi i náš stát musí být zainteresováni na stabilitě celé plynárenské soustavy Měli by mít co nejpřesnější představu o tom, kolik plynu v zásobníku skutečně je, kde se případně kumuluje nebo se dokonce ztrácí. Tato skutečnost podle nás nabírá váhu zejména dnes, kdy se stává hospodaření s palivovými zdroji prioritou nejvyššího významu.

Jsme připraveni. Využijte naše schopnosti!