Partneři

Smlouva o vědecké a technické spolupráci

Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran na využívání gravimetrických měření pro účely monitorování podzemních zásobníků plynu mimo území Ruské federace

Smlouva o vědecké a technické spolupráci (PDF)