Věda

Více o gravimetrickém měření se zájemci dozvědí v níže uvedených pracích v ruském i anglickém jazyce. Autorem vědecko-technických zpráv, dvou monografií a celé řady statí na téma gravimetrického monitorování je Grigory Krivitskiy PhD., generální ředitel společnosti IGS

Seznam literatury:

 1. Андреев О.П., Ахмедсафин С.К., Кирсанов С.А., Безматерных Е.Ф., Кривицкий Г.Е., Зинченко И.А. «Комплекс новых методов контроля разработки газовых и газоконденсатных месторождений» – СПб: Наука, 2010.-162с.
 2. Андреев О.П., Ахмедсафин С.К., Кирсанов С.А., Безматерных Е.Ф., Кривицкий Г.Е. «Гравиметрический контроль разработки газовых и газоконденсатных месторождений»– М., Недра, 2012. – 370с.
 3. Зинченко И.А., Моисеев Ю.Ф., Кирсанов С.А., Кривицкий Г.Е., Безматерных Е.Ф. «Гравиметрический мониторинг при разработке газовых месторождений». Науч.-тех. журн. Газовая промышленность. 2008. №4
 4. Лоджевский М.И. , Михайлов И.Н., Розенберг В.Н., Чертовских К.А. «Гравиметрический контроль при разработке месторождений углеводородов и эксплуатации ПХГ». Разведка и охрана недр. 2002. №2. с. 17-23
 5. Азаров С.С., Башкин В.В., Мазурова И.С. Повторные гравиметрические наблюдения на Илчукалнском газохранилище. Сб.Повторные гравиметрические наблюдения. М., ВНИИГеофизика. стр.44 – 49. 1979.
 6. Богацкий И.И., Файтельсон А.Ш., Арбузов И.В. и др. Результаты повторных гравиметрических измерений на Щелковском подземном хранилище газа в процессе его эксплутации. Сб.Повторные гравиметрические наблюдения. ВНИИГеофизика. Москва. стр.64 – 73. 1979.
 7. Кригер Е.П., Файтельсон А.Ш., Парфенов В.И. и др. Результаты повторных наблюдений силы тяжести на Калужском подземном хранилище газа. Сб.Повторные гравиметрические наблюдения. М., ВНИИГеофизика. стр.52 – 63. 1979.
 8. Михайлов И.Н., Файтельсон А.Ш., Богацкий И.И. и др. Комплексирование наземных и скважинных повторных гравиметрических измерений на площади Щелковском подземном хранилище газа. Сб. Повторные гравиметрические наблюдения. М., ВНИИГеофизика. стр.82 – 84. 1979.
 9. Файтельсон А.Ш., Золина С.П. Использование режимных гравиметрических исследований для контроля за эксплуатацией газовых залежей и уточнения элементов их строения. Геология и разведка газовых и газоконденсатных месторождений. М.,1984, вып.11
 10. Кривицкий Г.Е. и др. «Отчет о проведении высокоточных гравиметрических наблюдений для мониторинга Заполярного месторождения». ООО «НИИМоргеофизика-сервис.ком». Мурманск. 2005 г.
 11. Кривицкий Г.Е. и др. «Отчет о проведении высокоточных гравиметрических наблюдений для контроля за разработкой Заполярного месторождения». ООО «НИИМоргеофизика-сервис.ком». Мурманск. 2006 г.
 12. Кривицкий Г.Е. и др. «Отчет о проведении высокоточных гравиметрических наблюдений для мониторинга Заполярного месторождения». ООО «НИИМоргеофизика-сервис.ком». Мурманск. 2007 г.
 13. Кривицкий Г.Е. и др. «Отчет о проведении высокоточных гравиметрических наблюдений для мониторинга Заполярного месторождения». ООО «НИИМоргеофизика-сервис.ком». Мурманск. 2008 г.
 14. Кривицкий Г.Е. и др. «Отчет о проведении высокоточных гравиметрических наблюдений для мониторинга Заполярного месторождения». ООО «НИИМоргеофизика-сервис.ком». Мурманск. 2009 г.
 15. Кривицкий Г.Е. и др. «Отчет о проведении высокоточных гравиметрических наблюдений для мониторинга Заполярного месторождения». ООО «НИИМоргеофизика-сервис.ком». Мурманск. 2010 г.
 16. Кривицкий Г.Е. и др. «Отчет о проведении высокоточных гравиметрических наблюдений для мониторинга Заполярного месторождения». ООО «НИИМоргеофизика-сервис.ком». Мурманск. 2011 г.
 17. Eiken Ola et al. Gravimetric monitoring of gas production from the Troll field. Geophysics. 2008.Vol.73, N 6 Alnes H. et al. Monitoring gas production and CO2 injection at the Sleipner field using time-lapse gravimetry. Geophysics. 2008.Vol.73, N 6
 18. Hare J.L. et al. The 4D microgravity method for waterflood surveillance. Geophysics. 2008.Vol.73, N 6
 19. Kolesov V.V., Boldyreva V.A. , A.A.Chernov. Preliminary research of possibility gravity monitoring use at gas deposits. Proceedings of 68th EAGE Conference&Exibition. Vienna. P-323. Vienna, 12-15 June 2006.
 20. Brown J.M. et al. Absolute and relative gravity data integration for high precesion 4D reservoir monitoring. EAGE. Expanded Abstracts. 2003.
 21. Van Gelderen et al. Gravity changes and natural gas extraction in Groningen. Geophysical Prospecting. 1999. N 47. p. 979-993

 

Různá ocenění nových směrů a praktického významu gravimetrického monitoringu v RF v posledních letech

 • V letech 2009 – 2012 došlo k registraci 3 patentů
 • V roce 2009 došlo k udělení Prémie od Mezinárodní palivoenergetické asociace N.K.Bajbakova
 • V roce 2010 byla udělena Národní ekologická prémie AV RF v oblasti „Inovační ekologicky efektivní technologie v průmyslu“
 • V roce 2012 se vypracovaná technologie sgravimetrického monitoringu tala „Standardem OOO Gazprom na nalezišti Jamburg“
 • V roce 2012 podal OOO Gazprom návrh na udělení Prémie vlády RF za „Komplex nových metod kontroly při těžbě plynu“